کیمیا جعفری

کیمیا جعفری

مدیر فضای مجازی و مشاور دکوراسیون

فوق دیپلم طراحی و دکوراسیون

سوابق پروژه های اجرایی

X