عماد عبدالمحمدی

عماد عبدالمحمدی

سرپرست اجرایی و کنترل پروژه

کارشناسی عمران و کارشناسی برق سوابق پروژه های اجرایی مدیر

حسین یارندی

حسین یارندی

مدیر بخش اجرا و محاسب

کارشناسی عمران و کارشناسی برق سوابق پروژه های اجرایی طراحی

مریم مداح

مریم مداح

مدیر بخش طراحی و مجری

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری (شهرسازی) سوابق پروژه های اجرایی

علی عبدالمحمدی

علی عبدالمحمدی

سرپرست اجرایی و کنترل پروژه

کارشناسی تکنولوژی الکترونیک سوابق پروژه های اجرایی شرکت تلکام سافت

مریم شهریاری

مریم شهریاری

مدیر حسابداری

کارشناسی حسابداری مالی سوابق پروژه های اجرایی کارشناس فروش نمایندگی

کیمیا جعفری

کیمیا جعفری

مدیر فضای مجازی و مشاور دکوراسیون

فوق دیپلم طراحی و دکوراسیون سوابق پروژه های اجرایی کارشناس

آتوسا ابراهیمی

آتوسا ابراهیمی

مسئول بخش گرافیکی مجموعه

فوق دیپلم طراحی و دکوراسیون سوابق پروژه های اجرایی کارشناس

X