فرق لوله کشی توکار و روکار چیست؟

فرق لوله کشی توکار و روکار چیست؟ لوله کشی ساختمان به دو صورت روکار و

X