بازسازی دکوراسیون خانه با رنگ زرد

بازسازی دکوراسیون خانه با رنگ صورتی »

در این بخش از دنیای دکوراسیون رنویت آرک به سراغ دکوراسیون تمام بخش های خانه

که شامل آشپزخانه، اتاق خواب، اتاق پذیرایی و سرویس بهداشتی با استفاده از رنگ زرد رفته ایم.

بازسازی دکوراسیون خانه با رنگ زرد

باز سازی دکوراسیون خانه با رنگ صورتی (10)
دکوراسیون خانه با رنگ صورتی
باز سازی دکوراسیون خانه با رنگ صورتی (9)
دکوراسیون خانه با رنگ صورتی
باز سازی دکوراسیون خانه با رنگ صورتی (8)
دکوراسیون خانه با رنگ صورتی
باز سازی دکوراسیون خانه با رنگ صورتی (7)
دکوراسیون خانه با رنگ صورتی
باز سازی دکوراسیون خانه با رنگ صورتی (6)
دکوراسیون خانه با رنگ صورتی
باز سازی دکوراسیون خانه با رنگ صورتی (5)
دکوراسیون خانه با رنگ صورتی
باز سازی دکوراسیون خانه با رنگ صورتی (4)
دکوراسیون خانه با رنگ صورتی
باز سازی دکوراسیون خانه با رنگ صورتی (3)
دکوراسیون خانه با رنگ صورتی

باز سازی دکوراسیون خانه با رنگ صورتی (2)

رنگ زرد از دیدگاه علمی

رنگ زرد بین طیف سبز و نارنجی در طیف نور مرئی یافت می‌شود. این رنگی است

که چشم انسان هنگام نگاه کردن به نور با طول موج غالب بین ۵۷۰ تا ۵۹۰ نانومتر مشاهده می‌کند.

در چاپ رنگ، رنگ زرد یکی از سه رنگ جوهر به همراه رنگ قرمز و آبی است

که در کنار رنگ مشکی نیز می‌توان در ترکیب مناسب به همراه رنگ مشکی برای چاپ هر رنگی استفاده کرد (به مدل CMYK مراجعه کنید).

X