نمونه مدل های تخت کودک مونته سوری

نمونه مدل های تخت کودک مونته سوری » تخت های مونته سوری، نوعی تخت صاف با ارتفاع کم است.

این تخت ها در طرح های مختلف ساخته می شوند

و در بین کودکان طرفداران زیادی دارد.ما در رنویت آرک نمونه هایی متنوع از تخت های مونته سوری را آورده ایم.

نمونه مدل های تخت کودک مونته سوری

نام مونته سوری از ماریا مونته سوری آمده است.

این ایده خاصی در مورد مسئولیت پذیری کودکان در فلسفه زندگی آنها را ارائه می دهد.

تخت های صاف و پایین مونته سوری همچنین محیط هایی را آماده می کند

که می توانند از این فلسفه در زندگی روزمره استفاده کنند.

استفاده از تشک و تخت مونته سوری در منزل برای بچه ها مهم است.

زیرا کودک باید تصمیماتی مانند خوابیدن و برخاستن را انجام بدهند.

برای این تصمیمات کوچک کودک نباید به والدین وابسته باشد.

گهواره ها محدود کننده ای غیر ضروری برای کودکان است. و دامنه حرکت کودکان را محدود می کند.

این ممکن است باعث شود مسئولیت کمتری به عهده خود بگیرند.

با این حال، کودکان موقعیت های خطرناکی مانند زمین خوردن ندارند.

تخت کودک مونته سوری

"<yoastmark
تخت کودک مونته سوری
تخت کودک مونته سوری
تخت کودک مونته سوری
تخت کودک مونته سوری
تخت کودک مونته سوری
تخت کودک مونته سوری
تخت کودک مونته سوری
تخت کودک مونته سوری
تخت کودک مونته سوری
تخت کودک مونته سوری
تخت کودک مونته سوری
X