دکوراسیون خانه کیم کارداشیان و کانی وست

دکوراسیون خانه کیم کارداشیان و کانی وستدر » این بخش از دنیای رنویت آرک قصد داریم،

نگاهی به  دکوراسیون خانه کیم کارداشیان بیاندازیم.

با ما همراه باشید.

دکوراسیون خانه کیم کارداشیان و کانی وست

نگاهی به خانه با زیربنای ۷۴۵ متر مربعی کیم کارداشیان بیاندازید.

این خانه در کالاباساس کالیفرنیا واقع است

و پیش از این به خانم لیزا ماری پریسلی (دختر الویس پریسلی) تعلق داشت.

مساحت کلی آن ۳ هکتار است و دو استخر بزرگ دارد.

تصاویر خانه کیم کارداشیان و کانی وست

خانه کیم کارداشیان و کانی وست (1)
خانه کیم کارداشیان و کانی وست (۱)
خانه کیم کارداشیان و کانی وست (2)
خانه کیم کارداشیان و کانی وست (۲)
خانه کیم کارداشیان و کانی وست (3)
خانه کیم کارداشیان و کانی وست (۳)
خانه کیم کارداشیان و کانی وست (4)
خانه کیم کارداشیان و کانی وست (۴)
خانه کیم کارداشیان و کانی وست (5)
خانه کیم کارداشیان و کانی وست (۵)
خانه کیم کارداشیان و کانی وست (6)
خانه کیم کارداشیان و کانی وست (۶)
X