مدل پارتیشن شیشه ای

مدل پارتیشن شیشه ای» دراین بخش از دنیای دکوراسیون رنویت آرک برای شما همراه هان عزیز

جدیدترین مدل پارتیشن شیشه ای برای شما گرد آوری کرده ایم.

پارتیشن شیشه ای

پارتیشن ها، برای جداسازی فضاهای بزرگ و یک تکه است.

پارتیشن ها انواع و مدل های متفاوتی دارند هم از نظر جنس و هم از نظر ثابت و متحرک بودن.

مدل پارتیشن شیشه ای
مدل پارتیشن شیشه ای

پارتیشن چیست ؟

پارتیشن به معنای قسمت بندی و جداسازی است. به وسیله ی پارتیشن بندی می توان از فضای مورد نظر استفاده ی مطلوب را کرد.

به عنوان مثال فضاهای بزرگ را می توان به چند قسمت تقسیم کرد و عملکرد متفاوتی در هر بخش انجام داد.

از پارتیشن بندی در انواع مکان های اداری, مسکونی و غیر مسکونی می توان استفاده کرد.

پارتیشن ها به دو دسته ی ثابت و متحرک دسته بندی می شوند. پارتیشن های ثابت بر روی زمین پیچ و مهره و نصب می شوند.

ارتفاع بعضی از این پارتیشن ها بلند است و به سقف متصل می شوند و ارتفاع بعضی دیگر کوتاه است.

 

X