آشنایی با معماری نئوکلاسیک

آشنایی با معماری نئوکلاسیک»در این بخش از دنیای دکوراسیون رنویت آرک قصد داریم،

شما خوانندگان را با سبک نئوکلاسیک آشنا کنیم.

آشنایی معماری نئوکلاسیک

معماری نئوکلاسیک به سبکی از ساختمان هایی گفته می شود

که در زمان احیای معماری کلاسیک یونانی و رومی ساخته شده اند که در حدود سال ۱۷۵۰ شروع شد و در قرنهای ۱۸ و ۱۹ شکوفا شد.

در حالی که معماری احیای یونان از عناصر کلاسیک مانند ستون هایی به سبک معماری قدیم یونان، یونی یا قرنتی استفاده می کند،

نئوکلاسیسیسم با احیای بیشتر در مقیاس کلی از حجم های کلاسیک و اغلب در مقیاس بزرگ مشخص می شود.

برخی از مشهورترین و به راحتی قابل تشخیص ساختمان های دولتی در اروپا و ایالات متحده دارای سبک نئوکلاسیک هستند،

مانند کاخ سفید و ساختمان کنگره آمریکا.

آشنایی با معماری نئوکلاسیک
آشنایی با معماری نئوکلاسیک
X