مهندس بیرانوند

در تمام مراحل کار من در جریان همه چیز قرار داشتم و شفافیت کار در نوع خودش بی نظیر بود. درود بر تیم موفق شما

X