۳۰ ایده برای تزیین اتاق خواب

۳۰ ایده برای تزیین اتاق خواب » در این بخش از دنیای دکوراسیون رنویت آرک برای  اتاق خواب شما همراهان عزیز

۳۰ ایده جذاب برای تزئین  دکوراسیون اتاق خواب گرد آوری کرده ایم.

۳۰ ایده برای تزئین دکوراسیون اتاق خواب

اتاق خواب

اتاق خواب به فضای خصوصی محصوری گفته می‌شود که برای خواب شب یا استراحت در روز به‌کار می‌رود.حدود یک‌ سوم زندگی انسان ها در خواب می‌گذرد و بخش زیادی از این مدت در اتاق خواب سپری می‌شود. اتاق خواب نیاز به تخت‌خواب یا بستر دارد. علاوه بر آن، یک اتاق خواب معمولی ممکن است با کمد، میز پای تختخواب، میز تحریر یا میز آرایش و گنجه کشودار مجهز شود. از اواسط قرن بیستم به این‌سو، در مناطق ثروتمندتر، برخی از اتاق خواب‌ها دارای سرویس بهداشتی جداگانه شده‌اند.

Bedroom

A bedroom or bedchamber is a room situated within a residential or accommodation unit characterised by its usage for sleeping. A typical western bedroom contains as bedroom furniture one or two beds (ranging from a crib for an infant, a single or twin bed for a toddler, child, teenager, or single adult to bigger sizes like a full, double, queen, king or California king [eastern or waterbed size for a couple]), a clothes closet, and bedside table and dressing table, both of which usually contain drawers. Except in bungalows, ranch style homes, or one-storey motels, bedrooms are usually on one of the floors of a dwelling that is above ground level.

X