امروز چه روزی است
تاریخ امروز به شمسی جمعه، ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ امروز به قمری ‫‫‫الجمعة، ١٢ رجب ١٤٤٤
تاریخ امروز به میلادی Friday, February 3, 2023
مناسبت امروز ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ مناسبت رسمی ندارد

X