امروز چه روزی است
تاریخ امروز به شمسی پنج شنبه، ۲۳ دی ۱۴۰۰
تاریخ امروز به قمری ‫‫الخمیس‬، ١٠ جمادي الثانيه ١٤٤٣
تاریخ امروز به میلادی Thursday, January 13, 2022
مناسبت امروز ۲۳ دی ۱۴۰۰ دی به دین روز، چهارمین جشن دیگان

X