تاریخ امروز

خورشیدی

۱۴۰۱/۰۸/۱۷
سه شنبه – ۱۷ آبان ۱۴۰۱

میلادی

۲۰۲۲-۱۱-۰۸
Tuesday – 2022 08 November

قمری

۱۴۴۴/۰۴/۱۳
الثلاثاء – ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤
برج فلکی
عقرب

X