امروز چه روزی است

تاریخ امروز به شمسی یکشنبه، ۲۵ مهر ۱۴۰۰
تاریخ امروز به قمری ‫الأحد‬، ١٠ ربيع الاول ١٤٤٣
تاریخ امروز به میلادی Sunday, October 17, 2021
مناسبت امروز ۲۵ مهر ۱۴۰۰ روز جهانی ریشه کنی فقر

X