امروز چه روزی است
تاریخ امروز به شمسی پنج شنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ امروز به قمری ‫الخمیس‬، ٢٥ صفر ١٤٤٤
تاریخ امروز به میلادی Thursday, September 22, 2022
مناسبت امروز ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ آغاز جنگ تحمیلی + آغاز هفته ی دفاع مقدس

X