امروز چه روزی است
تاریخ امروز به شمسی چهارشنبه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ امروز به قمری ‫الأربعاء‬، ١٧ صفر ١٤٤٤
تاریخ امروز به میلادی Wednesday, September 14, 2022
مناسبت امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ مناسبت رسمی ندارد

X