تاریخ امروز

خورشیدی

۱۴۰۱/۰۶/۲۰
یکشنبه – ۲۰ شهریور ۱۴۰۱

میلادی

۲۰۲۲-۰۹-۱۱
Sunday – 2022 11 September

قمری

۱۴۴

۴/۰۲/۱۴
الأحد – ١٤ صفر ١٤٤٤
برج فلکی
سنبله

مناسبت های امروز

حمله به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی

X