تاریخ امروز

خورشیدی

۱۴۰۱/۰۶/۱۰
پنج شنبه – ۱۰ شهریور ۱۴۰۱

میلادی

۲۰۲۲-۰۹-۰۱
Thursday – 2022 01 September

قمری

۱۴۴۴/۰۲/۰۴
الخميس – ٤ صفر ١٤٤٤
برج فلکی
سنبله

مناسبت های امروز

امضای معاهده تقسیم ایران بین روسیه و انگلیس [ ۱۰ شهریور ۱۲۸۶ ]

X