تاریخ امروز

خورشیدی

۱۴۰۱/۰۶/۰۵
شنبه – ۵ شهریور ۱۴۰۱

میلادی

۲۰۲۲-۰۸-۲۷
Saturday – 2022 27 August

قمری

۱۴۴۴/۰۱/۲۹
السبت – ٢٩ محرم ١٤٤٤
برج فلکی
سنبله

مناسبت های امروز

روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز
درگذشت چزاره پاوزه رمان نویس، شاعر، مترجم و منتقد ادبی اهل ایتالیا [ ۲۷ August 1897 ]
درگذشت چزاره پاوزه رمان نویس، شاعر، مترجم و منتقد ادبی اهل ایتالیا [ ۲۷ August 1897 ]
درگذشت لوکوربوزیه معمار، طراح، شهرساز، نویسنده و نقاش سوئیسی [ ۲۷ August 1897 ]
درگذشت لوکوربوزیه معمار، طراح، شهرساز، نویسنده و نقاش سوئیسی [ ۲۷ August 1897 ]

X