تاریخ امروز

خورشیدی

۱۴۰۱/۰۶/۰۳
پنج شنبه – ۳ شهریور ۱۴۰۱

میلادی

۲۰۲۲-۰۸-۲۵
Thursday – 2022 25 August

قمری

۱۴۴۴/۰۱/۲۷
الخميس – ٢٧ محرم ١٤٤٤
برج فلکی
سنبله

X