تاریخ امروز به شمسی پنج شنبه، ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ امروز به قمری ‫‫‫‫الخمیس‬، ٢٠ محرم ١٤٤٤
تاریخ امروز به میلادی Thursday, August 18, 2022
مناسبت امروز ۲۷ مرداد

X