معرفی سازه ها در طراحی ساختمان

برای طراحی ساختمان باید نکاتی را آموخت. در ادامه مطلب زیر انواع سازه ها در طراحی ساختمان را معرفی کرده ایم.

انواع سازه ها در طراحی ساختمان

سازه ها به چهار دسته فولادی، بتنی، چوبی و بنایی تقسیم می شوند. این سازه ها بر اساس نوع آب و هوای منطقه، شرایط محیطی، نیروی عملیاتی و هزینه اجرای آن تعیین می گردند. بتن ها انواع گوناگونی دارند که با توجه به پروژه ساختمانی باید نوع مناسب آن انتخاب گردد.

مصالح فولادی نرم تر هستند، عملکرد بهتر و حالت کشسانی دارند. بدین نحو که در اثر کشش بیشتر کش می آیند. سیستم های سازه های فولادی به دسته های سیستم قاب خمشی، قاب های ساده به همراه مهاربند و قاب ساده به همراه دیوار برشی، قاب خمشی به همراه مهاربند و قاب خمشی به همراه دیوار برشی بتنی، قاب خمشی به همراه دیوار برشی فولادی تقسیم بندی می شوند.

X