رنگ در طراحی و اثرات آن بر روح و روان را بشناسیم

رنگ ها در طراحی یک ساختمان یکی از مهم ترین آیتم ها هستن .در ادامه مطلب زیر تاثیر آن را روی روح و روان بشناسیم.

عنصر حیاتی رنگ در طراحی داخلی

رنگ یک بخش ضروری از طراحی داخلی است. بنابراین، مطالعه رنگ برای طراحی داخلی
و اثرات رنگ اهمیت حیاتی دارد. همانند دلیل شاد بودن یک فرد در روز آفتابی است
و همچنین دلیل ناراحت بودن فردی در روز بارانی می باشد.
رنگ شامل انرژی می باشد که در احساسات و فرآیندهای شناختی تاثیر دارد
و واکنش های روانشناختی نسبت به رنگ ها، نتیجه تغییرات در وضعیت احساسات و توجه فرد است.
هنگامی که رنگ ها مشاهده می شوند و به مغز منتقل می شوند،
مغز یک هورمون تولید می کند که بر وضعیت عاطفی فرد، احساسی و میزان انرژی تاثیر می گذارد.
به دلیل اینکه امواج رنگی می توانند توسط بدن جذب شوند، اثر رنگ نمی تواند تنها به ادراک بصری محدود شود.

نتایج مشابهی در تحقیقات انجام شده توسط هری ولفر و کاترین سام انجام شده است
که هر دو کودکان ذخیرهن مبتلا به اختلال دید و اختلال نقص را مورد مطالعه قرار دادند.
نتایج نشان می دهد که ما فراتر از حد بصری تحت تاثیر رنگ ها قرار می گیریم.
یک فرضیه ادعا می کند که علیرغم فقدان توانایی بصری، انتقال دهنده های عصبی در چشم
ما اطلاعات مربوط به نور را به مغز انتقال می دهند
و این اطلاعات هیپوتالاموس را قادر می سازد تا هورمون خاصی تولید کند.
که دقیقا هورمونی است که اثرات متعدد در حالت روانشناختی ما، وضوح منطقی و سطح انرژی دارد.

انواع رنگ ها

دیکشنری زبان ترکی زبان رنگ را به عنوان “احساسات مختلف در چشم به عنوان یک نتیجه از شیوه ای که منعکس کننده یا منتشر می کند نور” را مشخص می کند در قرن هفدهم،
پزشک معروف و ریاضیدان سر ایزاک نیوتن، آزمایش های مختلفی را انجام داد تا نشان دهد
که رنگین کمان از تمام رنگ های موجود تشکیل شده است.
او اتاق را تاریک کرد و اجازه داد نور خورشید نازک از یک سوراخ کوچک وارد اتاق شود
و با قرار دادن منشور در مقابل آن، موفق به بازتاب تمام هفت رنگ در یک صفحه سفید، مانند رنگین کمان شد.
نیوتن، پس از این آزمایش، این هفت رنگ را به عنوان طیف قابل مشاهده نامگذاری کرد.
این رنگ ها قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نارنجی و بنفش هستند.

در طبیعت، سه رنگ اصلی وجود دارد که قرمز، زرد و آبی هستند. رنگ های فرعی از ترکیب این سه شکل تشکیل می شوند.
به عنوان مثال، ترکیب قرمز و زرد نارنجی، ترکیب آبی و زرد ،سبز و ترکیب آبی و قرمز بنفش می شود.
رنگ هایی که در مقابل طیف رنگی قرار دارند، رنگ های مکمل نامیده می شوند.
این رنگ ها آبی و نارنجی، بنفش و زرد، سبز و قرمز هستند.

طبقه بندی دیگر بر اساس اثرات رنگ بر روی مردم، یعنی سرد و گرم است.
رنگ های گرم قرمز، نارنجی و زرد هستند. در حالی که رنگهای سرد آبی، سبز و بنفش هستند.

سیاه، سفید و خاکستری رنگ های خنثی هستند.
رنگ های خنثی ترکیبی از تمام رنگ های اصلی است که منجر به بی رنگی شدن می شود .
رنگ های گرم معمولا باعث ، شادی، هیجان و پرتحرک بودن می شوند.
رنگ های سرد سبب آرامش، راحتی و آرامش می شود.

X