در مورد حریم خصوصی خانه بیشتر بدانید

زمانی که ما قصد درست کردن ساختمانی را داریم حفظ حریم خصوصی ساختمان مهم ترین اصل است. در ادامه مطلب زیر در این باره بیشتر بدانید.

حریم خصوصی

این یک اصل مهم در هنگام طراحی یک ساختمان مسکونی است.

موضوع حریم خصوصی را می توان به دو شکل بررسی کرد:

خارجی
داخلی

حریم خصوصی خارجی

این مورد به دو شکل زیر می تواند موردتوجه قرار گیرد:

گذاشتن پرده روی درها و پنجره ها.
اگر خانه در قسمت پشتی نقشه بافاصله کافی از بزرگراه و خیابان ها ساخته شده باشد، می توان حریم شخصی را به راحتی حفظ کرد. خانه نباید در حاشیه جاده ها ساخته شود.
پرده ها باید روی درب اصلی خانه تثبیت شوند تا کسی نتواند از قسمت بیرونی خانه به داخل دید کامل داشته باشد.
حریم خصوصی خارجی با طراحی با دقت در ورودی اصلی یا با مات کردن آن با درختان یا خزندگان رعایت می شود.

 

حریم خصوصی داخلی

حریم خصوصی داخلی توسط موارد زیر رعایت می شود:

۱. پرده ها می توانند در درهای همه اتاق ها استفاده شوند و به راحتی می توانند یک اتاق را از دیگری جدا کنند. اتاق های خواب، حمام، توالت، آشپزخانه باید به درستی جدا شوند. در صورت دسترسی مستقل به همه اتاق ها این امکان وجود دارد.

۲. درب باید در طرف بلند دیوار اتاق قرار داشته باشد.

۳. حریم خصوصی را می توان با درهای تک لولا حفظ کرد.

X