تاثیر رنگ آبی در دکوراسیون خانه

استفاده از رنگ های مختلف در دکوراسیون خانه موجب انتقال احساسات مختلف به فرد میشود. هر رنگ تأثیر فیزیکی و روحی خاصی را بر روی بیننده می گذارد و افراد واکنش های متفاوتی نسبت به رنگ های مختلف از خود نشان می دهند.

 

ترکیب درست و زیبای رنگ ها تاثیر زیادی در دکوراسیون منزل و زیبایی آن خواهد داشت. هر رنگ تاثیرات روانی ویژه ای را روی روحیه افراد می گذارد. در طراحی دکوراسیون منزل، انتخاب رنگ برای دیوارها، سقف و وسایل منزل از لحاظ روان شناسی بسیار مهم است. زیبایی و تاثیر روانی از فاکتورهای مهم در انتخاب رنگ برای وسایل منزل و بخش ها مختلف آن است و هر رنگ نشانه ای را به منزل شما می دهد. در این بخش ا ز رنویت آرک قصد داریم رنگ آبی را برای دکوراسیون منزل بررسی کنیم و تاثیر این رنگ را بر روحیه افراد بیان می کنیم.

رنگ آبی

آبی سرد نشان دهنده آرامش و نشانه ذکاوت است. آبی موجب کاهش فشارخون، کاهش میزان تنفس، ایجاد محیطی بی سرو صدا، عدالت و انصاف می شود. این رنگ حس محافظه کارانه و مسئولیت پذیری را افزایش می دهد و باعث احساس رفاه، ظرافت، تازگی، تحت نفوذ در آوردن و قطعیت می شود.

تاثیررنگ آبی در دکوراسیون خانه

آبی سرد نشان دهنده آرامش و نشانه ذکاوت است. آبی موجب کاهش فشارخون، کاهش میزان تنفس، ایجاد محیطی بی سرو صدا، عدالت و انصاف می شود. این رنگ حس محافظه کارانه و مسئولیت پذیری را افزایش می دهد و باعث احساس رفاه، ظرافت، تازگی، تحت نفوذ در آوردن و قطعیت می شود.

X