برای عدم ارتباط وسایل اتاق نشیمن چه تدبیری داشته باشیم؟

برای عدم ارتباط وسایل اتاق نشیمن چه تدبیری داشته باشیم؟

یکی از مشکلات اتاق نشیمن عدم ارتباط وسایل اتاق نشیمن میباشد. در ادامه مطلب زیر به شما آموزش میدهیم که برای عدم ارتباط وسایل اتاق نشیمن چه تدبیری داشته باشیم.

 عدم ارتباط در میان لوازم

همه ما یک یا دو اتاق نشیمن دیده ایم که در آن تمام مبلمان در برابر دیوارها قرار گرفته و فضای حفره مانندی در میانه ی اتاق ایجاد شده است.
در حالی که در ابتدا ممکن است راه خوبی برای بزرگتر نشان دادن اتاق به نظر برسد ،
در نهایت فضای اتاق را دچار عدم تعادل می کند.
همچنین فضای قابل استفاده را بسیار محدود می کند.

در این مورد، به جای استفاده از دیوارها به عنوان معیار، هدف شما باید ایجاد گروه های متمایزی از مبلمان باشد.
با در نظر گرفتن نقطه ای کانونی برای اتاق – مانند یک شومینه، برخی از ورودی ها یا حتی صفحه نمایش تلویزیون – شروع کنید و اثاثیه منزل را حول آن نقطه بچینید.

بیشتر طراحی های اتاق نشیمن در پیرامون چنین گروه هایی متمرکز اند.
با این حال، این بدان معنا نیست که تنها همین راه وجود دارد.
اگر فضای کافی برای ایجاد فضایی باعملکرد ثانویه دایرد – مثل یک بخش مطالعه و یا میز کار – آن موارد را به صورت مجزا گروه بندی کنید.
مهم این است که هر قطعه از اثاث با بقیه ی وسایل به طرز غایت مندی هم راستا و هماهنگ به نظر بیاید.

برای عدم ارتباط وسایل اتاق نشیمن چه تدبیری داشته باشیم؟
برای عدم ارتباط وسایل اتاق نشیمن چه تدبیری داشته باشیم؟
X