با داکت تاسیساتی آشنا شوید

در هنگام مهندسی ساختمان اصوصلی باید انجام شود .در ادامه مطلبزیر با داکت تاسیساتی آشنا شوبد.

داکت تاسیساتی چیست ؟

داکت ها، فضا یا جعبه و باکسی می باشند که باید برای تهویه ی سرویس بهداشتی و حمام و همچنین برای انتقال لوله های فاضلاب در تاسیسات مکانیکی ساختمان در نظر گرفته شوند.

  • داکت جهت تهویه  لوله های فاضلاب و هم چنین برای انتقال و عبور آب در لوله های تاسیسات به کار می رود و همچنین از آن در کنار سرویس های بهداشتی جهت تهویه و عبور آب استفاده می شود.
  • ابعاد داکت نسبت به طبقات و تعداد لوله های ساختمان تعیین می شود.
  • از پایین ترین طبقه شروع(از فضای مشاع زیرزمین یا همکف) و به پشت بام ختم می شود.
  • اصولا داکت ها  به دو دسته تاسیساتی برای انتقال آب و فاضلاب و تهویه برای سرویس بهداشتی و حمام تقسیم می شوند.
X