اصول گودبرداری در ساختمان چیست؟

وقتی یک ساختمان میخواهد ساخته شود اصولی باید رعایت شود.یکی از این اصول گود برداری میباشد. در ادامه مطلب زیریکی از  این اصول که گود برداری میباشد توضیح داده شده است.

اصول گودبرداری برای ساختمان سازی

گودبرداری اولین مرحله در ساختمان سازی است، که توسط مهندس سازه نقشه کشی می‌شود. در این قدم از مراحل ساخت خانه، تعداد طبقات و طول و عرض فوندانسیون مشخص می‌شود. پیش از شروع پروژه ساختمان سازی لازم است مکان اجرای پروژه از نظر جغرافیایی مهندسی شود. بعد از آن هم مهندس ناظر باید تست خاک را انجام دهد. دلیل انجام این تست پیش استارت از صفر تا صد ساختمان سازی، بررسی میزان سستی خاک محل ساخت و ساز ساختمان است، بعد از آن خاک‌برداری انجام می‌شود. در طی خاکبرداری لازم است مصالحی از قبیل مصالح سست ریزشی و لغزشی از قبیل سنگ ریزه، قلوه سنگ، شن و ماسه و … از محل پروژه جمع آوری شوند.

 

گود برداری در صفر تا صد ساختمان سازی

بعد از خاکبرداری و آماده شدن بستر خاک، نوبت به گودبرداری در مراحل ساخت ساختمان می‌رسد. گودبرداری شامل حفر زمین با عمقی بیش از ۲ متر است. این کار اغلب به وسیله لودر و یا بیل مکانیکی و وسایل دیگر انجام می‌شود. جنس خاک، عمق گودبرداری، وجود یا عدم وجود آب‌های زیرزمینی از عواملی هستند، که باید با توجه به آنها از سپر پشت‌بند و حایل‌های نگهدارنده استفاده کرد. در مراحل ساخت خانه، گودبرداری و پی کنی تا رسیدن به بستر مناسب انجام می‌شود. در صورتی‌که بخشی از زمین محل پروژه سنگی یا خاکی باشد، لازم است برای ایجاد بستری مناسب زمین یکدست شود.
مرحله بعد از پی کنی در مراحل ساخت ساختمان، بررسی استحکام زمین مدنظر برای ساخت و ساز است. این بررسی توسط مهندس سازه انجام می‌شود. اگر استحکام برای ساختمان سازی کافی نباشد، برای اطمینان از استحکام زمین یک یا دو ردیف دیوار سنگی ساخته می‌شود.

X