اصول قالب بندی و بتن ریزی ساختمان چیست؟

اصول قالب بندی و بتن ریزی ساختمان چیست؟

در طول ساخت ساختمان اصولی رعایت میشود.یکی از این اصول قالب بندی و بتن ریزیمیباشد. در ادامه مطلب زیر این اصول را بازگو کرده ایم.

قالب بندی در مراحل ساخت خانه

قالب‌بندی هم مانند آرماتوربندی، یکی از فعالیت‌های مقاوم‌‌سازی در مراحل ساختمان سازی محسوب می‌شود. در ایران معمولا برای قالب‌بندی از قالب‌های چوبی استفاده می‌شود. البته انواع قالب‌های پلاستیکی هم موجود هستند و مورد استفاده قرار می‌گیرند. پیش از قالب بندی به چرب کردن قالب‌ها می‌پردازند تا قالب‌ها در مراحل ساخت ساختمان به بتن نچسبند. میزان و چگونگی چرب کردن قالب‌ها بسیار مهم است. این کار باید به روش اصولی و صحیح انجام شود تا نتیجه مطلوب به دست بیاید و مراحل ساخت خانه بدون مشکل پیش برود.

بتن ریزی

پس از قالب‌بندی، در مرحله بعدی مراحل ساخت ساختمانبه بتن‌ریزی که یکی دیگر از مراحل مقاوم‌سازی سازه می‌رسیم. در بتن‌ریزی باید به قدر کافی دقت شود تا این کار بدون هیچگونه اشتباه انجام شود. پس از بتن‌ریزی و وقتی بتن‌ها شکل گرفتند، قالب‌ها جدا شده و برای اجرای اسکلت آماده‌سازی می‌شود.

اصول قالب بندی و بتن ریزی ساختمان چیست؟
اصول قالب بندی و بتن ریزی ساختمان چیست؟
X