اصول آرماتور بندی ساختمان چگونه میباشد؟

وقتی یک ساختمان میخواهد ساخته شود اصولی باید رعایت شود.یکی از این اصول گود برداری میباشد. در ادامه مطلب زیریکی از  این اصول که آرماتور بندی میباشد توضیح داده شده است..

آرماتور بندی و اسکلت بتونی در مراحل ساخت ساختمان

در ساختمان سازی، اجرای میلگرد در قسمت‌های مختلف سازه استاندارد خاص خود را دارد. این اصول در نوع ساختمان نیز متفاوت است. به عنوان مثال، نحوه آرماتوربندی استخر دارای اصول و قوائد خاص خود است. در صفر تا صد ساختمان سازی، برای آرماتوربندی ابتدا اسکلت بتنی و سپس آرماتورها را درون قالب‌های فلزی قرار داده، و سپس بتن‌ریزی می‌کنند. شیوه قرارگیری آرماتورها متفاوت بوده، و به ترتیب زیر اجرا می‌شود:

میلگرد راستا (آرماتورهای طولی و عرضی) جهت افزایش مقاومت کششی بتن کار می‌شود.
میلگرد ادکا برای تحمل نیروی برشی، و همچنین تحمل لنگرهای مثبت و منفی دو تکیه‌گاه تیر به کار می‌روند.
خاموت جهت تحمل نیروهای برشی، گسترش ترک در بتن، و جلوگیری از بیرون زدن میلگردهای طولی در اثر کمان کردن میلگردها به‌کار می‌رود.
رکابی در دیوارهای بتنی و برای نگهداری مقاطع طولی و عمودی در بتن ریزی استفاده می‌شود. آنها برای اتصال کامل بین مقاطع فولادی طولی و خاموت و برای افزایش مقاومت برشی خاموت کاربرد دارد.
خرک نیز به عنوان نگهدارنده و حفظ فاصله میان دو شبکه میلگرد در بتن ریزی کف ساختمان به‌کار می‌رود.

 

مراحل ساخت ساختمان

در ساختمان سازی، ۴ مدل وصله آرماتور بندی وجود دارد:

وصله جوشی
وصله اتکائی
وصله مکانیکی
وصله پوششی

X