آشنایی با نکات روانشناختی مربوط به رنگ های گرم در خانه

رازهای انتخاب رنگ مناسب برای خانه را برای رسیدن به آرامش بیشتر بدانید ، هر کدام از رنگها اثراتی روی ذهن و روان شما دارند که یک به یک به آنها اشاره خواهیم کرد.

چگونه رنگ اتاق می تواند زندگی شما را تغییر دهد

تحقیقات شگفت انگیز جدید نشان می دهد که رنگ در خانه و در قسمت های مختلف آن و همچنین کمک می کند تا محیطی سالم تر و شادابتر داشته باشیم. محققان در یافته اند که استفاده از رنگ های مختلف می تواند تاثیر مثبتی بر روی فشار خون , کاهش استرس و افزایشانرژی داشته باشد. همچنین رنگ ها می توانن موجب یک خواب راحت برای ما باشند.
رنگ های به کار رفته در سقف و دیوارهای خانه می توانند نشان دهنده میزان موفقیت طراح داخلی آن باشند. در اینجا با بعضی نکات روانشناختی مربوط به این رنگ ها آشنا می شوید.

آشنایی با نکات روانشناختی مربوط به رنگ های گرم در خانه

رنگ گرم

رنگ های گرم مثل نارنجی یا زرد، دمای اتاق را بالا می برند. بنابراین بهتر است در ساختار اتاق هایی استفاده شود که رو به شمال ساخته شده اند. از آن جایی که این رنگ ها القا کننده جنبش و فعالیت هستند، پس بهتر است در اتاق هایی که برای استراحت و آرامش در نظر گرفته شده اند، به کار نروند. ضمناً نارنجی احساس گرما و شوق را به ذهن می آورد، و زرد چشم را خسته می کند. بنابراین استفاده از آنها در اتاق خواب توصیه نمی شود.

X